RH, EIS I EU

Tvrtka GEO-MONT d.o.o je uspješno provela projekt pod nazivom „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke GEO-MONT d.o.o. ulaganjem u informatizaciju poslovanja“, referentnog broja KK.03.2.1.19.0458.

Cilj projekta jest povećati operativne i tehnološke kapacitete kako bi tvrtka bila u stanju i dalje konkurirati na domaćem tržištu, kao i na tržištu zapadne Europe i BIH.

Više informacija o projektu:

Ukupna vrijednost projekta – 296.673,75 kn

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova – 277.339,00 kn

Bespovratna sredstva – 156.863,91 kn

Privatni doprinos – 139.809,84 kn

Projekt je započeo 01. listopada 2019. te su uspješno završene sve aktivnosti 01. listopada 2020.

Ciljevi i rezultati projektnog prijedloga:

  • Širenje usluga (portfolija) – minimalno jedna nova usluga/proizvod do 2022.
  • Minimalno 4 poslovna procesa su poboljšana investicijom u informacijsko-komunikacijsku tehnologiju (logistika, prodaja, marketing i nabava)
  • Povećanje broja novih klijenata za 30% do 2022.
  • Smanjenje  vremena isporuke usluge  klijentima za 40% do 2022.
  • Smanjenje administrativnih troškova za 15% do 2020.
  • Osvajanje minimalno 35% tržišta RH i šire do 2022.

 

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

Kontakt osoba za više informacija: Jasenko Jira, +385 35 411 503, e-mail: info@geomont.hr Više informacija možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke GEO-MONT d.o.o

 

 

 

______________________________________________________________

Tvrtka je uspješno provela projekt sufinanciran sredstvima Europske unije.

Više detalja u nastavku:

 

Opis projekta i ciljevi:

 

Projektni prijedlog pod nazivom “Jačanje tržišne pozicije tvrtke GEO-MONT d.o.o. u inženjerstvu i s njim povezanim tehničkim savjetovanjem na tuzemnom i inozemnom tržištu” ojačat će konkurentsku prednost tvrtke te će generirati nova radna mjesta i porast ukupnih prihoda. Cilj projektnog prijedloga je povećanje kapaciteta postojeće poslovne jedinice. Predmetna investicija će omogućiti primjenu nove tehnologije i bolju kvalitetu usluga, što će predstavljati temelj za internacionalizaciju poslovanja.

 

Ukupna vrijednost projekta – 130.625,00 kn

Isplaćena bespovratna sredstva – 86.735,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 01.10.2017. – 01.09.2018.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Rezultat projekta:

1) Zadržavanje broja djelatnika (6 djelatnika)

2) Povećavanje broja djelatnika za 2 djelatnika do 2020.

3) Povećanje prihoda od prodaje

4) Povećanje prihoda od internacionalzacije poslovanja

 

Kontakt osoba: Jasenko Jira, direktor

 

Više o natječajima saznajte na www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke GEO-MONT d.o.o.

 

Zajedno do fondova EU.